Poslovni događaji su se pokazali kao najbolji način da lično promovišete sebe i svoje poslovanje, da izgradite i poboljšate poslovne odnose, da povećate profit i poboljšate komunikaciju sa postojećim i potencijalnim partnerima i klijentima.
-koktel party
-jubileji firmi
-promocije
-seminari